Çevre Kirliliğinin Yaşama ortamına Zararları-Yüksek Orman Mühendisi Erkan KAYAÖZ

  ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN YAŞAMA ORTAMINA ZARARLARI

         Çevre kirlenmesi, bilindiği gibi insanın doğaya verdiği zararların en başında gelir ve doğal dengeyi bozan en önemli etkenlerden birisidir. Çevre kirlenmesi sonuçları, av hayvanlarını ürkütücü derecede azaltmakta ve çok önemli zararlara yol açmaktadır. Çevre kirlenmesinin somut örneklerinin ilk anda aklımıza gelenleri aşağıda sıralanmıştır.

        1-Kanalizasyon artıklar:  Çarpık kentleşme sonucu alt yapıdan yoksun konutlar ve fabrikaların kanalizasyonları bazı semtlerde akıtılmakta, çoğunluklada akarsulara ve denizlere verilmektedir. Bu yüzden birçok hayvan türü yok olmaktadır.

                                             Kanalizasyon atıkları

         2-Petrol tankerleri-deniz kazaları: Bu kazalar sonucu denizlere dökülen petrol, balıklara ve kuşlara zarar vermektedir. Petrolün alev alıp yanması ise daha büyük zararlara yol açmaktadır.

                                                  İstanbul Boğazı petrol kirliliği    

                                                      Savaş kirliliği

        4-Hava kirliliği: İnsanların hava kirliliğinden ne kadar etkilendiği bilinmesine karşın, hayvanların ne kadar etkilendiği tam olarak araştırılmış değildir. Kirli havanın içinde bulunan toksik maddelerin, yağışlar sonucu yeryüzüne inerek habitatları kirlettikleri, yüzeysel akışlarla sucul ekosistemleri ve dolayısıyla su kuşlarını olumsuz etkilemektedir.   

         3-Savaşlar: İnsanoğlunun, uluslar arası çıkar çatışmalarıyla çıkardığı savaş denilen ulusal felaketlerin sonucunda, en büyük hasarı kendisi görmesinin yanı sıra,  çevresine verdiği zararlar ile gelecek nesillere en büyük felaket mirasını bırakmaktadır. 

                                            Hava kirliliği ve katı atıklar

        5-Katı atıklar: Ülkemizde hızlı ve yanlış kentleşme sonucu oluşan çöp dağları, katı atıkların boş alanlara dökülmesi sonucu oluşmuşlardır. Böylece bir zamanlar üzerinde çeşitli hayvanların yaşadıkları alanlar, dev çöp dağları ile dolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

                                                       Katı atık kirliliği

        6-Nükleer enerj: Çevre kirlenmesi açısından ele alınması gereken bir başka konu da nükleer silahlar ve enerji kaynaklarıdır. İnsanoğlunun en korkunç olarak yaptığı silahların başında nükleer silahlar gelmektedir. Bunların denemeleri çeşitli ülkeler tarafından denizlerde, çöllerde ve yer altında yapılmaktadır. Bu durumdan bütün canlılar zarar görmektedir.

               

       7-Kimyasal maddeler: Başta kolay çözülmeyen kimyasal gübreler, insektisitler, fungusitler ve herbisitler olmak üzere, her türlü fabrika atıkları ve deterjanlar, yaban hayatı yaşama alanlarını yok etmektedir.

                                             Çorlu deresi kimyasal kirlilik

        8-Habitat parçalanması: Doğada yapılması gereken bütün değişikliklerin yaban hayvanlarının yaşama ortamlarını etkilemektedir. Örneğin; yapılması gereken bir baraj, enerji hattı, karayolu gibi tesislerin, o habitatta yaşayan yaban hayvanlarını etkilememesi düşünülemez.  

                                   Kuzey Marmara oto yolu habitat parçalanması

        Son söz olarak; insanoğlu var olduğu günden beri doğaya müdahale ederek onun çehresinin değişimine neden olmuş, nüfusun artması, sanayiinin gelişmesi, hızlı kentleşme, çeşitli doğal afetler (sel, kuraklık, orman yangınları) düzensiz ve aşırı avlanmalar tabii kaynakların tahribini hızlanmıştır.

              

        Bütün bunların sonucu hava, toprak, su gibi kaynakların kirlenmesi sonucu ortaya çıkmış, yaban hayvanlarının yaşama ortamları bozulmuş, bazı hayvan türleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir.

Yüksek Orman Mühendisi

Erkan KAYAÖZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir