Bankacılığın Geleceği- Yazılım Uzmanı Muammer YÜZÜGÜLDÜ

Bankalar, mevduat kabul eden,fon toplayan,topladığı bu kaynakları fon ihtiyacı olan gerçek ve tüzelkişilere, devlete kısa ve…

Metaverse Nedir?-Yazılım Mühendisi Muammer YÜZÜGÜLDÜ

Metaverse bilgisayarların yanısıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığı ile çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamların oluşturulmasıdır.…

Teknoloji, Geleneklerimiz ve Geleceğimiz- Muammer YÜZÜGÜLDÜ

Teknoloji, Geleneklerimiz ve Geleceğimiz Dünyamızda çok önemli yer kaplayan teknolojiyi, günlük işlerimizde, eğlencelerimizde, iletişimimizde fazlası ile…