Yangından Korunma Haftası ve İtfaiyecilik Haftası Üzerine- Levent ÖZDİL

Yangından Korunma Haftası ya da İtfaiyecilik Haftası

Türkiye`de Yangından Korunma Haftası ya da İtfaiyecilik Haftası 25 Eylül ile 1 Ekim günü biten hafta kutlanmaktadır.

2022’ nin teması, “Ateş tehlikelidir. Duman detektörünüzü ve Kaçış planınızı hazırlayın” olarak belirlenmiştir.Amacı, kendimizi ve çevremizdekileri ev yangınlarından korumak için yapabilecekleri basit ama önemli eylemler konusunda eğitmek.

Yangın güvenliği eğitimi sadece okul çocukları için değildir. Gençler, yetişkinler, yaşlılar, engelliler ve hayvanlar da yangın riski altındadır. Günümüzün evleri her zamankinden daha hızlı yanıyor. Bir ev yangınından güvenli bir şekilde kaçmak için yangın başladığı andan itibaren iki dakika kadar veya daha az zamanımız olabilir. Herkesin evinde duman detektörü planlaması ve yangın kaçış planı uygulaması önemlidir. Yangın başladığında ne yapacaklarını bilmeleri için herkesin önceden hazırlıklı olması gerekir. Her evin farklı olduğu düşünüldüğünde yangın kaçış planı da her evin farklı olacaktır. Duman alarmları dumanı sizden çok önce algılar. Bir yangın durumunda sizi tehlikeye karşı uyarır ve dışarıya güvenli bir şekilde kaçmak için en az 2 dakika zaman kazandırır.

Duman alarmlarının ev yangınlarında ölüm riskini yarı yarıya azalttığı görülmüştür. Ev sakinleri herkesin alarm seslerini anladığından emin olmalı. Alarmların, duyusal veya fiziksel engelli olanlar da dâhil olmak üzere tüm aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamalıdır.

“Ateş tehlikelidir. Duman detektörünüzü ve Kaçış planınızı hazırlayın.”

Yangın ile mücadelede ’’Önlemek Söndürmekten Kolaydır.’’ sözü hiçbir zaman akıllardan çıkartılmamalıdır.

A-YANMA VE YANGIN

YANMA (Oksitlenme):

Milyonlarca yanıcı madde buhar molekülünün oksidasyonu olarak tanımlanabilir. Yanıcı moleküllerin okside olması için, atomlarının birbirlerinden ayrılıp oksijenle bir araya gelmeleri sonucunda geriye dönüşü mümkün olmayan yeni bir molekül oluşturmasından kaynaklanır. Yanma için 3 temel gereksinime ihtiyaç vardır, bunlar;

1)        Yanıcı Madde,

2)        Oksijen,

3)        Isı.

Şekil-1

Yanma Üçgeni (Şekil-1):

Yanma üçgeninde Yanıcı maddenin miktarı, Oksijen oranı ve Sıcaklık değeri verilmemiştir. Oksidasyonun gerçekleşmesi için ortamda bulunan oksijen ve maddenin kendi ısısı okside olması için yeterlidir. Demirin paslanmasını veya odunun çürümesini bunu örnek gösterebiliriz. Yanıcı madde miktarı, oksijen oranı ve ortam ısısı oksidasyon sürecini belirleyen faktörlerdendir. Yanma üçgeninin herhangi bir kenarının olmayışı yanmayı başlatmayacağı gibi herhangi bir kenarının kaldırılması oksidasyonu durdurur.

Prizmatik Yangın Üçgeni (Şekil-2):

Fakat yanma üçgeni alevli yanma gereksinimlerini tam olarak tanımlamaz. Alevli yanma için yanma üçgeninin gereksinimleri dışında alevli yanmayı destekleyecek birbirini takip eden zincirleme reaksiyona ihtiyaç duyulur. Bu husus Prizmatik Yangın Üçgeni ile gösterilebilir. Bu dört unsur birleşince alevli yanma başlamış olur. Alevli yanma sürecinde etrafa yayılan ısı yancı maddenin ısısını arttıracak ve yanma süreci dışarıdan müdahale veya yanıcı madde bitene kadar reaksiyon devam edecektir.

Şekil-2

Yanıcı maddelerin kütleleri, molekül yapısı veya birbirine yakınlığı, yangının büyümesi ve gelişmesinde önemli bir faktördür. Yangın gelişmesi birçok faktöre bağlı dinamik bir olaydır. Genelde yanıcı maddenin miktarı artıkça, ısı çıkarma hızı da artar. Yakıtın yetersiz olduğu yangınlara yakıt kontrollü yangınlar denir. Oksijenin yetersiz olduğu yangınlara ise havalandırma kontrollü yangınlar denir.

Yangın gelişimi aynı zamanda çok karışıktır ve birçok bilinmeyen faktör içerir. Bu nedenle tüm yangınlar anlatılan evrelerden geçmeyebilir. Yangının hangi evrede olduğunu tespit etmek kısmen hangi taktiklerle müdahale edileceğini belirler.

B- YANGININ EVRELERİ

1.    Başlangıç Evresi

2.    Gelişme Evresi

3.    Sönme Evresi

1-BAŞLANGIÇ EVRESİ:

Başlangıç evresinde yangın ortamındaki oksijen yeterli fakat ısı yetersiz olduğu için eksik yanma meydana gelir. Bu yüzden yarım yanmış gazlar sıcaklıklarından dolayı tavana yükselir.

Tavana yakın yerlerde biriken sıcak gazlar oksijen ve sıcaklık oranını bulduklarında kısa süreli olarak alev dili şeklinde yanarlar. Bu olaya flame-over denir. Bu evrede, ilk dakikalarda eldeki yangın söndürme malzemeleri ile ilk müdahale yapılır ise büyük bir ihtimalle yangın söndürülmesi sağlanacaktır.

2-GELİŞME EVRESİ:

Yoğun bir sıcak gaz tabakası odanın tavanında toplanır, ısı aşağı doğru ışır. Sıcaklık zeminde tavan seviyesi sıcaklığına göre daha soğuktur fakat hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Tavan seviyesinde biriken ürünlerin tutuşması ile oda boyunca uzanan “Rollover” diye adlandırılan olay gerçekleşir. Bu Rollover sebebiyle tavan sıcaklığı daha da artar ve bununla birlikte odanın alt seviyelerine doğru ışıyarak ısıyı artırır. Yangını hala yakıt düzenler durumundadır. Tavan seviyesi sıcaklığı yaklaşık 593,3 °C sıcaklığa ulaştığında ve odanın içindeki tüm yanıcılar aynı anda tutuşma sıcaklığına ulaştığında Flashover oluşur.

Yangın, serbest yanma safhasına kadar odadaki oksijeni tüketerek devam eder.

Flashover meydana geldikten sonra, ortamda birkaç saniyeden daha fazla süreyle hayatta kalmak/hayatı idame ettirmek imkânsızdır.

Ekip üyelerinin/Müdahale timlerinin ortalama özel kıyafetler kuşanmış olmalarına rağmen flashover sırasında büyük tehlike içindedirler. Ekipler ortamda sıcaklığının arttığını anlayabilmeleri kendileri için hayati önem taşır.

Konut vb. kapalı yerlerde flashover olup olmadığı camlardan anlaşılır. Flashover gerçekleşmemiş yapılarda yangına girmeden önce birkaç camın kırılması tavsiye edilir ki; söz konusu patlama müdahale için içeri giren müdahale ekibi üzerine gerçekleşerek alev içinde kalmasın. Sıradan konutlarda kaza sonucu başlayan yangınlar, 2-3 dk. kadar kısa bir sürede flashover boyutuna gelebilir.

Flashover’ in Gerçekleşeme ve İtfaiyecilerin Tahliye Edilmesinin Gerektiğini Gösteren İşaretler:

·      Ekiplerin kullandığı yüz siperlerinin çoğu genelde 250-300ºF (121-149ºC) arasındaki ısılarda yapısal dengesini kaybeder. Eriyen siperler her zaman olumsuzluk olarak görülmemelidir. Eriyen siper yangınla mücadele personeline çok sıcak ve tehlikeli bir ortamda bulunduğunu gösterir.

·      Hızla alçalan duman katmanı.

·      Siyah renge sahip bir duman katmanı ya da açık griden koyu siyaha dönüşmekte olan bir duman.

·      Aşırı türbülans halinde hareket eden bir duman katmanı veya hareketi gittikçe daha çalkantılı hale gelen bir duman.

·      Dumanın yaydığı ısının dayanılamaz hale gelmesi.

·      Objelerin hızla pirolize olmaya başlaması.

Flashover’ ı Önlemek;

En başarılı taktik gazları soğutmaktır. 3D atım tekniğinin amacı, duman katmanının soğutmak ve inert hale getirmektir.

3D Atım Tekniği

Hava kaynaklı flashover durumunda, anti-ventilasyon bir çözüm olabilir. Yangının bulunduğu odayı kapatmak ve yangını sınırlamaya çalışmak anlamına gelir. Hava almamış bir yangın sonunda oksijensizlik nedeniyle sönecektir.

3-SÖNME EVRESİ:

Bu aşamada, yanmamış halde yakıt bulunmasına rağmen, yanıcı yangın gazları önemli miktarda birikmiş durumdadır. Sıcaklıklar, biriken gazların tutuşma sıcaklığını aşabilir ve ortama oksijen kaynağı girişi olursa, gazları patlayıcı bir kuvvet ile tutuşabilir.

Bu Backdraft olarak bilinir. Bu patlama önemli yapısal hasara neden olabilir. Backdraft, yıllar boyunca birçok itfaiyecinin ölümüne ya da yaralanmalarına neden olmuş bir olgudur. Backdraft her türlü kapalı alanda oluşabilir. Alevler söndükçe oda yoğun duman ve gazlarla dolar. Yeniden parlama (Ower-flash) ve geri tepme/patlama (Backdraft) meydana gelmesini önlemek için, yangın bölgesine yeni bir hava girmesine izin verilmemeli ve odadaki gazlar dikey bir havalandırma ile bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

Havalandırma deliğinin yanında yangın gazları çok sıcak olmaları halinde soğutmak için içi su dolu bir itfaiye kolu bulundurulmalı. Hiçbir nedenle oda içine su sıkmamalıdır.

Backdraft’ ın Varlığını Gösterdiği Durumlar:

·      Çatlaklardan duman çıkması (Odanın tamamında basınç fazlası olduğu anlamına gelir),

·      Dumanın ‘Karnıbahar Bulutu’ şeklinde ve sarı gri renge dönmesi (Siyah duman, önemli miktarda yanma gazının biriktiğini gösterir. Daha fazla kahverengi duman ise çoğunlukla piroliz gazlarının yüksek konsantrasyonda bulunduğunu gösterir.),

·      Kapalı alan ve yüksek sıcaklık,

·      Hiç veya çok az alev (Komşu odada alevlerin olması backdraft tehlikesinin olmadığı anlamına gelmez.),

·      Dumanla lekelenmiş pencereler (Soğuk camlarla temas eden sıcak yangın gazları nedeniyle oluşur.),

·      Yangın alanının dışındaki boyaların yanması veya kabarması,

·      Boğuk sesler,

·      Kapının çok sıcak olması.

Yangının başlama zamanının bilinmesi müdahale ekibinin bilgi ve tecrübesi ile karışılacağı; Başlangıç Evresinde ALEV DİLİ (Flame – over), Gelişme Evresinde ANİ TAM TUTUŞMA (Flash – over), Sönme (sıcak tütme) Evresinde GERİ TEPME (Backdraft) tehlikeleri tahmin etmesi için önemlidir.

C- AİLENİN EV GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI VE YANGIN KAÇIŞ PLANI

 • Evde yangın kaçış planını çizin.
 • Planda yangın tüpünün yerini işaretleyin.
 • Planda gaz kesici vanasının yerini işaretleyin.
 • Planda elektrik sigortasının yerini işaretleyin.
 • Planda evin anahtarlarının yerini işaretleyin.  
 • Kaçış planında, pencereler ve kapılar da dâhil olmak üzere her odadan iki çıkış yolu işaretleyin.
 • Tüm kaçış yollarının açık olduğunu kontrol edin.
 • Kapı ve pencerelerin kolayca açıldığından emin olun.
 • Evinizdeki herkese kaçış planınızı anlatın.
 • Evden kaçış planlarınızı gece konaklayan misafirlerle paylaşın.
 • Kaçış planını yapmak, herkesin duman alarmı çaldığında ne yapacağını bilmesini sağlayacaktır, böylece güvenli bir şekilde dışarı çıkabilirsiniz.
 • Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hayvanlar uyanmak ve dışarı çıkmak için yardıma ihtiyaç duyabilirler. Planın bir parçası olduklarından emin olun.
 • Siz veya birlikte yaşadığınız biri tek başına kaçamıyorsa, yardımcı olması için hane halkından birini belirleyin ve atanan kişinin evde olmaması durumunda yedek birine karar verin.
 • Dışarıda güvenli bir mesafede buluşma yeri seçin (bir komşunun evi ya da bahçesi, bir ışık direği gibi kalıcı bir yer veya trafik işareti).
 • Evdeki herkes itfaiyenin acil durum numarasını ve arandığında nasıl aranacağını bilmelidir.
 • Odaların her birinde, bodrum ve çatı katında duman detektörleri kurulmalıdır. (Mutfak, banyo ve garaj hariç)
 • Evdeki herkesin alarmın sesini bildiğinden emin olun.
 • Çalışan bir duman alarmı, bir yangın olduğunda ve kaçmanız gerektiği zaman size ipucu verecektir.
 • Gündüz ve gece evde tatbikat yapın.

D- MUTFAKTA YANGIN GÜVENLİĞİ

 • Aşçı kıyafetleri giyin.
 • Bol kıyafetler giymeyin.
 • Kollarınızı kıvırın.
 • Uzun saçlarınızı toplayın.
 • Uykunuz geldiyse, alkol aldıysanız ve stres altındaysanız ocak kullanmayın.
 • Ocakta yemek yaparken daima mutfakta kalın.
 • Mutfaktan kısa bir süreliğine de olsa ayrılacaksanız, ocağı kapatın.
 • Yemeğinizi düzenli olarak kontrol edin.
 • Yemek pişirdiğinizi hatırlatmak için bir zamanlayıcı kullanın.
 • Alev alabilecek her şeyi ocaktan uzak tutun (fırın eldiveni, ahşap mutfak eşyaları, gıda ambalajları, havlular, peçeteler veya perdeler).
 • Tava/Fritöz içindeki yağınızı çok fazla ısıtmayın, tutuşmasına neden olur.
 • Sıcak yağ kolayca alev alabilir, termostatlı fritöz kullanın.
 • Yağ tavanızın/Fritözü üçte birinden fazla yağ doldurmayın.
 • Yağın sıçramaması için yiyecekleri kurulayıp yavaşça tencereye veya tavaya ekleyin.
 • Çöp kutusuna asla sıcak yağ dökmeyin, soğumasını bekleyin.
 • Daima tavanızın yanında bir kapak bulundurun.
 • Çay ve kahve makineleri, bakımsızlık ve aşınma kaynaklı arklara neden olur.
 • Ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak konumlandırılmalıdır.
 • Ekmek kızartma aleti kahvaltı masasına alınmamalı.
 • Elektrikli ev aletleri kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.
 • Ekmek kızartma aletinin fişi prize takılıyken içinde sıkışan dilimler, çatal, bıçak gibi metal nesnelerle kurcalanmamalıdır.
 • Kullandıktan sonra soğumasını beklemeliyiz.
 • Uzatma kablolarının takılma tehlikeleri unutulmamalı.
 • Çocuğun bir cihazı tutup kendi üzerine çekebileceği unutulmamalıdır.
 • Çocukları asla mutfakta yalnız bırakmayın.
 • Çakmak ve kibrit gibi ateşleyicileri ortada bırakmayın.
 • Pişirme alanınızın çevresinde 1 metre çocukların giremeyeceği bir alan bırakın.
 • Çocuklarınıza yangın anında dolap içlerine saklanmamalarını öğretin.
 • Yatak altlarına saklanmamalarını öğretin.
 • Oyuncaklarını almadan kaçmalarını öğretin.
 • Dumandan zehirlenmemek için emekleyerek dışarı çıkmalarının öğretin.
 • Balkonda asla ızgara kullanmayın.

Tavanız alev alırsa;

 • Kapağı tencerenin üzerine kaydırın.
 • Ocağınızı kapatın.
 • Tavanın kapağını açmayın yangın yeniden başlayabilir.
 • Tavayı uzun süre soğumaya bırakın.
 • Tavayı asla yerinden oynatmayın.
 • Ateşe asla su dökmeyin.
 • Yangın mutfağa sıçradıysa seyyar yangın tüpü ile en fazla iki metre yakından müdahale edin.
 • Müdahale edemiyorsanız dışarıya çıkıp mutfak kapısını arkanızdan kapatın.
 • Evde başkaları var ise dışarı çıkmalarını sağlayın.
 • Ayrıldıktan sonra 112 acil durum numarasını arayın.
 • Doğalgaz vanasını kapatın.
 • Elektriği kapatın.
 • Evin anahtarını yanınıza alın.
 • Komşularınıza haber verin.
 • Buluşma yerinde bekleyin.
 • İtfaiye ekibi gelince onları bilgilendirin.
 • Yangın anında evinizin dışındaysanız asla içeriye girmeyin.

Fırın/Mikrodalga;

 • Fırın/Mikrodalga yemek pişirmeden önce içinin temizliğini kontrol edin.
 • Fırın/Mikrodalga yangın çıkarsa kapağını açmayın.
 • Fırın/Mikrodalganın elektriğini kapatın.
 • Fırın/Mikrodalganın tamamen soğuyana kadar bekleyin.
 • Fırınınızı asla evinizi ısıtmak için kullanmayın.
 • Yemek pişirmeden önce içinin temizliğini kontrol edin.

Dairelerde Doğalgaz Kaçağı Varsa;

 • Kapı girişinde bulunan sayaçtaki vana kapatılır.
 • Vana tekrar açılmaz, 187’nolu telefonla Gaz Şirketine haber verilir.
 • Komşularınıza haber verin ve binayı boşaltın.
 • Halkı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın.
 • Yakın evler gerekirse boşaltılır, sokak trafiğe kapatılır.
 • Etraftakilerin sigara içmeleri, kıvılcım çıkartacak hareketlerde bulunmaları, zillere basmaları, elektrik düğmelerini kullanmaları önlenir.

Evlerde yangınların başlıca sebepleri;

 • İhmal.
 • Sigara.
 • Kazalar.
 • Sıçrama.
 • Sabotaj.
 • Bilgisizlik.
 • Dikkatsizlik.
 • Doğa olayları.
 • Elektrikli ekipmanları.
 • Korunma önlemlerinin alınamaması.
 • Elektrik kontağı, yüksek voltaj, kısa devre.
 • Otopark, çatı katı ve bodrum katlarında yapılan sıcak işlemler.

Etkili bir yangın önleme programı şunları içerir;

 • Yangın talimi,
 • Otopark, çatı katı ve bodrum katlarında düzenli temizlik uygulamaları,
 • Önleyici bakım ve tamir uygulamaları,
 • Ailemize katılan yeni üyelerin plana tabi tutulması,
 • Yangın önlem ve acil durum sorumluluklarının tanıtılması.

E- EVDE YANGIN GÜVENLİĞİ

ISITICILAR

 • Yanabilecek her şeyi ısıtıcıdan en az bir metre uzakta bulundurun.
 • Soba, şömine veya portatif ısıtıcılardan çocuklarımızı en az bir metre uzak tutmalıyız.
 • Fırınınızı asla evinizi ısıtmak için kullanmayın.
 • Bacaları temizletin ve her yıl kontrol edin.
 • Seyyar ısıtıcıları odadan çıkarken veya yatarken kapatmayı unutmayın.
 • Şöminenin önünde sağlam bir cam perdesi olduğundan emin olun.

SİGARA

 • Sigaranın uçundaki sıcaklık 750 dereceye kadar çıkabilir.
 • Asla yatakta sigara içmeyin.
 • Geniş ve ağar kül tabağı kullanın.
 • Yatmadan önce yanan sigara var mı diye kontrol edin.
 • Sigaranın söndüğünden emin olun.
 • Kül tabağınızı güvenli bir yere boşaltın.
 • Kibrit ve çakmakları çocukların ulaşacağı yerlerden uzak tutun.

ÖZEL GÜNLERİMİZ

(Yılbaşı, Doğum günü, Bayram günleri, Düğün günü vb.)

 • Noel ağaçlarının etrafına mum veya renkli lambalar koyuyoruz.
 • Isı kaynaklarını ağaçtan en az bir metre uzak tutmalıyız.
 • Mobilya, yatak takımı, perde veya dekorasyon gibi çabuk yanabilecek ürünlerin yanına mumları çok yakın koymayalım.
 • Mum ve renkli lambaları gece yatmadan önce kapatmalıyız.
 • Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır.
 • Fiş-prizlere dokunurken ellerin ıslak olmadığından emin olunmalı.
 • Elektrikli cihazların fişleri, prizden çıkarılırken kablosundan tutulup çekilerek çıkarılmamalıdır.
 • Çocukları yıkarken saç kurutucusu ve elektrikli ısıtıcılar banyo küvetinin ve lavabonun yakınlarına konulmamalıdır.
 • Küçük çocuklar çok meraklıdır ve sivri cisimleri priz deliklerine sokmak isteyebilirler.
 • Bu sebeple prizlere emniyet kapağı takılması çok önemli bir güvenlik önlemidir.
 • Noel ağaçlarının üzerine mum veya renkli lambalar koymayın.
 • Isı kaynaklarını ağaçtan en az bir metre uzak tutmalıyız.
 • Mobilya, yatak takımı, perde veya dekorasyon gibi çabuk yanabilecek ürünlerin yanına mumları çok yakın koymayın.
 • Mum ve renkli lambaları gece yatmadan önce kapatmalıyız.
 • Az ışık vermesi için tül yerine düşük mumlu ampuller kullanın.
 • Ampuller ısınarak yangına sebep olabilir.
 • Saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, ütü gibi sıcak aletler soğumadan yerlerine koymayın.

F-SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

SULU TİP SÖNDÜRÜCÜLER:

A sınıfı yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır.

İtici madde olarak içten kartuşlu karbondioksit (CO2) veya içten basınçlı azot (N2) kullanılmaktadır.

Kapasitesi                             :9 Litre

Boş Ağırlığı                           :6.15 Kg.

Boşaltım Mesafesi               :4 Metre

Güvenli Çalışma Mesafesi :2 Metre

Minimum Boşaltım Süresi  :50 Saniye

SEYYAR KARBONDİOKSİT TÜPLERİ:

Serbest hale geçtiğinde 450 misli genişlemektedir.

Serbest hale gelen gaz ise; %25 Buz ve %75 Gaz haline gelmektedir.

Kapasitesi                             :6 Kg.

Boş Ağırlığı                           :12 Kg.

Boşaltım Mesafesi               :3 Metre

Güvenli Çalışma Mesafesi :2 Metre

Minimum Boşaltım Süresi  :7 Saniye

ÇOK AMAÇLI KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRÜCÜLER:

ABC söndürücüler değişik kapasiteli olmakla birlikte itici madde olarak hem içten kartuşlu ve hem de dıştan basınçlı (Karbondioksit veya azot) tipleri mevcuttur.

Kapasitesi                             :12 Kg.

Boş Ağırlığı                           :6,3 Kg.

Boşaltım Mesafesi               :7 Metre

Güvenli Çalışma Mesafesi :2 Metre

Minimum Boşaltım Süresi  :32 Saniye

Yangın güvenliği sadece yangından korunma haftasında değil, tüm yıl boyunca önemlidir. Ailenizle evinizde yangın güvenliğinin nasıl sağlanacağı hakkında konuşun.

LEVENT ÖZDİL

20 Ağustos 1971 Kandıra doğumlu olan Levent ÖZDİL ilk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’ da tamamlamış, ardından Dz. Astsb. Snf. Okulunu kazanarak aldığı askeri eğitimi başarıyla tamamlayarak 1993 yılında kıta görevine atanmıştır.

Deniz Kuvvetlerindeki görevi esnasında, donanım, eğitim ve ekip yönetimi; nazari ve fiili olarak personelin ferdi ve tim halinde eğitilmesine kadar geniş yelpazede çalışmış, operasyon el işlerin dışında raporlama ve denetim sorumluluğu altındaki başarısından dolayı Takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Öğrenmeyi ve öğretmeyi kendisine ilke edinen Levent ÖZDİL;

Yüksek Lisans          Sakarya Üniversitesi FBE Yanma ve Yangın Güvenliği,

Lisans                        Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi- İşletme,

Ön Lisans                 Anadolu Üniversitesi-Adalet,

Ön Lisans                 Atatürk Üniversitesi FBE- İş Sağlığı ve Güvenliği,

bölümlerini bitirmiştir.

Sektördeki sorunları, çözümlerini, geliştirme önerilerini paylaştığı, standartlar ve yönetmeliklerle ilgili görüş ve makaleleri kurucusu olduğu ‘’INTERNATIONAL FIRE LIBRARY’’ de yayımlanmaktadır.

2017 yılında onur ve şerefle görev yaptığı Deniz Kuvvetlerindeki görevinden kendi isteği ile emekli olarak,  METEKSAN SAVUNMA A.Ş.’ de Eğitmen olarak DZKK personeline Yangın ve Yara Savunma eğitim simülatörlerinde nazari ve fiili olarak 33 ay eğitim vermiştir. Halen AKADEMİ SANCAK A.Ş.’ de Gemi Hasar Kontrol ve Makine Eğitim Timi Yangın Yara Savunma Eğitmeni olarak yabancı devletlerin askerlerine eğitim vermektedir. Levent ÖZDİL evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Levent ÖZDİL

İş Güvenliği Uzmanı / Yangın Eğitmeni

E-Posta Adresi:syh-byz1903@hotmail.com

Telefon:90 (530) 633 12 41

www.linkedin.com/groups/13759878/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir