Doğanın İnsanlığa Hizmeti- Orman Yüksek Mühendisi Erkan KAYAÖZ

 DOĞANIN İNSANLIĞA HİZMETLERİ                          

1-Su ve hava temizlenmesi: Bitkilerin fotosentez yoluyla karbondioksiti tutup oksijen vermesi sayesinde dünyadaki hayvan türleri de çoğalmıştır. Bilindiği gibi, bitkilerin ürettiği oksijen, öteki canlıların solunumu ve yaşaması için çok gereklidir. Sulak alanlar ise kendisini besleyen sularla gelen kirliliği ekosistemdeki bitkiler sayesinde tutarak arıtma işlemi yaparlar.

                                  İbreli Ormanlar su ve havayı temizler

 2-Sel basma ve kuraklık önlemesi: Ormanlar, toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirerek yüzeysel akışları azalttığı, buna bağlı olarak toprağın aşınmasını ve taşınmasını en aza indirdiği, bu arada toprağın alt katmanlarına giden su miktarını artırdığı bilinmektedir. Bu şekilde toprağın suyu tutmasına yardım ederek, sel felaketini önlerler. 

                                             Karışık Ormanlar seli önler

3-Toksin temizleme ve arıtma işlemlerini gerçekleştirmesi: Doğadaki ormanlar hava kirliliğini yok ederek, toksik maddelerin zararlı etkilerinden insanları korumaktadır. Yaban hayatındaki sırtlan, çakal gibi bazı predatörler (yırtıcılar) ile akbaba, karga, saksağan gibi kuş türleri leşleri temizleyerek, bunların olası toksik etkilerini ortadan kaldırırlar. Sulak alanlar ise sularla taşınan toksik etki yapan ağır metalleri tutma görevini yapan doğal arıtıcıdırlar.

                                      Sulak alanlar doğanın böbrekleridir

4-Toprak formasyonu ve yenilenmesinin sağlanması: Bitki örtüsü ve ormanlar var olan fonksiyonları nedeniyle, bu toprak taşınması asgari düzeye inmektedir. Ağaçlar kökleri vasıtasıyla salgıladıkları asitler, ana kayayı bile parçalayarak yeni toprak oluşumunu sağlamaktadır. Ayrıca ürettikleri organik maddeler ile bitki beslenmesinde önemli olan üst toprak katmanının oluşturmaktadırlar. 

    

5- Muzır böcek ve bitkilerin belirli sayıda tutulması: Doğadaki besin zinciri içinde her muzır böceğin bir veya birden fazla yırtıcısı bulunmaktadır. Bu süreç doğal olarak biyolojik kontrol sağlamaktadır. 

                                        Terminatör böcekler kontrol sağlar    

6-Tozlaşmayı gerçekleştirmesi: Tarımdan elde edilen hasılatın %71’i arıların yaptığı tozlaşma sayesinde mümkün olabilmektedir. Bunun dışındaki tozlaşma, diğer canlılar ve rüzgar sayesinde gerçekleşmektedir. 

                                       Arılar tozlaşmayı sağlar

7-Biyolojik çeşitliliği sürdürmek: Doğanın biyolojik çeşitliliğinin çok yönlü faydaları bulunmaktadır. İçinde barındırdığı hayvan türlerinin varlığı, biyolojik çeşitliliğe bağlıdır. Bunun yanı sıra, biyolojik çeşitlilik ilaç üretiminde önemli bir kaynaktır. İlaç ham maddesinin %25’i tropik ormanlardan karşılanmaktadır. 

                                          Tropikal yağmur ormanları

8-Ultroviyole ışınlarından koruma: Güneş ışınımı atmosferden geçerken, atmosferin çeşitli bileşenleri tarafından soğurulur ve zayıflar. Güneş ışınımını etkin olarak soğuran bir madde de oksijenden türeyen ozondur. Kızılötesi ışınımları tutan bir başka soğurucu madde de karbondioksittir.  

                                Ozon tabakası ultroviyole ışınlarından korur

 9-İklim dengelemesi: Bitkiler kendi dışlarına devamlı su vererek, bu suyu buharlaştırarak küçük iklimler yaratırlar. Ağaç toplulukları, bu özellikleri itibariyle canlıların yaşamasına uygun mutedil iklimler oluştururlar.

                                  Ormanlar mutedil iklim oluştururlar

10-Rüzgar hafifletmesi:   Rüzgarın hızı ve şiddeti ile sıcaklığının artması veya azalması üzerinde, yüzey şekillerinin, bitki örtüsünün önemli etkisi vardır. Bunlar sayesinde rüzgarın hafifletilmesi sağlanır. 

                                         Bitkiler rüzgar erozyonunu önler

11-Çeşitli kültürleri barındırması: Dünya coğrafyasında farklı iklim kuşaklarında yaşayan farklı insan topluluklarının, farklı kültürleri ortaya çıkmıştır. Bu kültürel zenginlik iklim ve doğa koşulları ile ilgidir. Çünkü insanlar tarih boyunca zorlu iklim koşulları ile mücadele ederken, sayısız kültürel eserler de ortaya çıkarmışlardır.

                                     Coğrafyaya göre kültürel çeşitlilik oluşur

12-Estetik gereksinmeleri karşılama ve entellektüel düşüncenin yaratılması: İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, büyüleyici havası, derin sessizliği ve mükemmel içselliği ile doğa, estetik ve entelektüel düşünceye ilham kaynağı olmuştur. 

                                    Doğa estetik gereksinmeleri karşılar

Sonsöz olarak; doğanın insanlığa hizmetlerinin karşısında, insanlığın doğaya gereken saygısının olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir