9 Eylül Önemi- Salih AKYILDIZ

İZMİR’İN KURTULUŞU
(9 Eylül 1922)

Birinci Dünya Harbinin dördüncü yılında(1918) İttihat ve Terakki hükümeti umutlarını tamamen yitirmiş,az hasarlı bir ateşkes arayışına girmişti.Ancak 30 Ekim 1918 de itilaf devletleriyle imzalanan “MONDROS MÜTAREKESİ”le geleceğin hiç parlak olmadığı görülmüştür.İttihatçılar şavaşın altında yatan EMPERYALİST amacı göz ardı etmiş,yurdun işgaline maalesef seyirci kalmışlardır.5 Mayıs 1919’da PARİS KONFERANSI yüksek konseyi İzmir’in yunan birlikleri tarafından işgal edilmesine karar vererek,Venizelos’un isteklerini kabul etti ve işgal 15 Mayısta başladı.Osmanlı topraklarının işgal kervanına İzmir’in katılması ,sadece zincire eklenen bir halka değildi;işgal sürecine tüm TÜRKLERİN ayağa kalkmasını sağlayan bir KIVILCIM olmuştu.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali hem İstanbul’da hem Anadolu’da çok büyük üzüntü ve ızdıraba sebep olmuştu.Halk bütün yurtta bu haksız emperyalist uygulamanın yanlışlığını hem İstanbul hükümetine hemde itilaf devletlerine ulaşabildikleri haber vasıtaları ile duyurmaya çalışarak,halkta “KARŞI KOYMA”bilincini uyandırmaya başlamıştır.Hiç kimse tarafından organize edilmeyen,sırf milli şuurla bir araya gelen insanlar yurdun her yerinde protesto mitinglerini başlatmışlardır.Denilebilirki İzmir’in işgaliyle Türk halkında işgallere karşı “KARŞI KOYMA BİLİNCİ”uyanmıştır.MUSTAFA KEMAL PAŞA İzmir’in işgali ile uyanan “MİLLİ MÜCADELE RUHUNU” çok iyi yönlendirerek her yerde protesto mitinglerinin yapılması ve itilaf devletlerine çekilen protesto telgraflarıyla MİLLİ MÜCADELENİN ilk kıvılcımlarını bir araya getirerek,KURTULUŞ MEŞALESİNİ yakarak,İstanbul başta olmak üzere yurdun değişik bölgelerinde protesto mitingleri büyük katılımlarla başlamıştır.
 19 Mayısta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa 22 Mayısta 9 ncu Kolordu müfettişi olarak yayınladığı mülakatta;
    -Türklüğün yabancı yönetimine taham-
      mülü yoktur.
    - İzmir Türkler için milli ve hayati bir me-
      seledir ve İstanbul kadar önemlidir.
    - İşgale razı olunmayacaktır.
    - İzmirin işgali geçicidir,Yunanlılar ora-
      adan çıkarılacaktır.


    - Millet tek vücûd olarak,milli hakimi-
      yet esasını ve Türklük duygusunu,
      yani Türk Milliyetçiliğini kabul etmiş-
      tir.

26 Ağustos 1922’ye kadar yurdun işgal altında kalan bölgelerinde işgallere karşı başarı ile sonuçlanan kurtuluş hareketlerinden sonra başlatılan BÜYÜK TAARRUZ kurtuluş savaşının son safhası idi.Kesin sonuç beş gün içinde elde edilerek,30 Ağustosta Mustafa Kemal Paşa Ordulara bildiri yayınlayarak “ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AK DENİZDİR İLERİ”tarihi emrini vererek,Eylülde UŞAK’a 9 EYLÜL sabahında İzmire girilerek,İşgale son verilmiştir.


19 Mayıs 1919 başlayıp,9 Eylül 1922’de Yunanlıların denize dökülmesi ile sonuçlanan EMPERYALİZME karşı verilen KURTULUŞ SAVAŞI ile bu AZİZ vatanı bizlere bağışlayan,öncelikle MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarıyla,şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum,mekanları cennet olsun.


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

2 thoughts on “9 Eylül Önemi- Salih AKYILDIZ

 1. Mükemmel olmuş şahsım adına Dinim İslam Dilim Türkçe sdece allaha secde ederim pygamberim hz.muhammed Model lderim Mustafa Kemal Atatürk’tür.Irkım Türk oğlu türktür Yaşadığım Yer kendi toprağımız olanTürkiye Cumhuriyetidir. Yaşam tarzım laiklik bağımlılığım EGEMENLİK ve ATATÜRK devrimleri.

 2. İzmir kurtulunca sadece Kurtuluş Savaşımızın askeri bölümü bitmiştir.
  İstanbul hala işgal altındadır ve LOZAN Antlaşmasından 6 hafta sonra yani 06 Ekim 1923’de fiilen İstanbul da kurtulmuş ve VATAN TOPRAKLARININ Misak-ı Milli ile öngörülen çok büyük bir kısmı kurtulmuştur. Emeği geçenlere ve kıymetini bilenlere selam olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir